Atalar sözü — Aqılnıñ közü / 3

 

Tertip Etken: Şevket ASANOV
Hazırlağan: Zera BEKİROVA

 

 • Aqmasa da tama.
 • Aq olmasa da, pak olsun.
 • Aq pamuqtan aq köpekke zarar bar.
 • Aqrabasına taş atqan oñmaz.
 • Aqraba edik, aqrep oldıq biz-bizge,
    Ayrı tüştik – baqmaz oldıq yüz-yüzge.
 • Aqsaq — aqıl, taz — pahıl, ille soqurdan saqın!
 • Aqsaq qarğa aldın uçar.
 • Aqsaq olsa da, öz atıñ.
 • Aq sevgenni halq sever.
 • Aq söz ağuvdan accıdır.
 • Aq söz aqqan suvnı toqtatır.
 • Aq urba kir kötermey.
 • Aqça adamğa aqıl ögretir.
 • Aqça alsañ — sayıp al, apay alsañ — sevip al!
 • Aqçalı adamdan dağlar da qorqar.
 • Aqçanı aqça tapar.
 • Aqçañ ketkenine baqma, işiñ bitkenine baq!
 • Aqçasız bazar — kefinsiz mezar.
 • Aqçası ucuz olğannıñ özü qıymetli olur.
 • Aqşamdan soñ kün doğmaz.
 • Aqşamdan soñ yürgenni ya aç qapar, ya it qapar.
 • Aqşam qavur, saba savur.
 • Aqşamnıñ işini kün küler.
 • Aqşamnıñ işini sabağa qaldırma!
 • Aqşam olsa qon, tañ atsa köç!
 • Aqıl azmaz, kemal tozmaz, aqılsızdan mefa olmaz.
 • Aqıl ayınmaz (qartaymaz), altın çürümez.
 • Aqıl, aqıl, aqılda, fitnecilik pahılda.
 • Aqıl aqılğa pahıl.
 • Aqıl aqıldan quvet alıp.
 • Aqıl aqıldan üstün.
 • Aqıl bazarda satılmaz.
 • Aqılğa aqıl, nefretke çıdamlılıq qoş!
 • Aqılğa kelmegen başqa kelir.
 • Aqıldan artıq baylıq yoq.
 • Aqıl içün yol birdir.
 • Aqıllarnı bazarğa çıqarğanlar:er kes kene öz aqlısını begengen.
 • Aqıllı adamnı falcılar sevmez.
 • Aqıllı başta saç turmaz.
 • Aqıllı biñ azaptan qurtulır, aqılsız bir azapqa tutulır.
 • Aqıllı bir kere aldanır.
 • Aqıllı bir taşqa eki kere sürünmez.
 • Aqıllığa ayttım — añladı, bildi, aqılsızğa ayttım — şaqıldadı küldi.
 • Aqıllığa er bir yıqılğanı aqıl olur.
 • Aqıllıdan aqıllı söz çıqar, aqılsıznıñ başını yarsañ da közü çıqar.
 • Aqıllı duşman aqılsız dosttan eyidir.
 • Aqıllı işine baqar, aqılsız tişine.

 • Aqıllı iş — qanatlı quş.
 • Aqıllı kişige tazir kerekmez, baqıştan añlar.
 • Aqıllı kişiniñ ağızı bektir.
 • Aqıllı köpür tapqance, aqılsız suvnı yaldap keçer.
 • Aqıllı körgenini, ahmaq eşitkenini söyler.
 • Aqıllınen aqıl tanışqan doğru yolnen keter.
 • Aqıllınen odun-taş taşımaq, ahmaqnen pilâv aşamaqtan hayırlıdır.
 • Aqıllınen odun taşı, ar etme, aqılsıznen altın tapsañ — pay etme!
 • Aqıllınıñ anası ağlamaz.
 • Aqıllınıñ atı azmaz, tonu tozmaz.
 • Aqıllınıñ duşmanlığı cailniñ duşmanlığından hayırlıdır.
 • Aqıllı ögrenir, ahmaq ögretir.
 • Aqıllınıñ yükü ahmaqnıñ omuzında.
 • Aqıllı oylanğance, tentek işini bitirir.
 • Aqıllı söz baylıqtan paalıdır.
 • Aqıllı edepni edepsizden ögrenir.
 • Aqıllı eki kere aldanmaz.
 • Aqıllı erden söz çıqar, aqılsız erden baş teşilip köz çıqar.
 • Aqılnen iş tutqan aldanmaz.
 • Aqılnı aqılsızdan, aqiqatnı yalancıdan ögren!
 • Aqılnı bayıtqan atalar sözüdir, oña yol açqan insannıñ özüdir.
 • Aqıl paranen satılmaz.
 • Aqılsız başnıñ zametini eki ayaq çeker.
 • Aqılsızğa altın da cez olıp körünir.
 • Aqılsızğa sayğı etseñ çarığınen törge çıqar
 • Aqılsızdan mefa kelmez, yigit oğlundan cefa.
 • Aqılsız dostuñ olğance, aqıllı duşmanıñ olsun.
 • Aqılsız duşmandan bir saqlan, aqılsız dosttan biñ saqlan!
 • Aqılsız yigitke altın cez olıp körünir.
 • Aqılsıznen aş aşağance, aqıllınen taş taşı!
 • Aqılsıznıñ parası aqıllınıñ cebinde.
 • Aqılsız oğluñ olğance, azbar tolu malıñ olsun.
 • Aqılsız özüniñ divane qızını maqtar.
 • Aqılsız özü utanmaz, soyu utanır.
 • Aqılsızca aytılğan söz dostnı duşman eter.
 • Aqılı aznıñ saçması çoq olur.
 • Aqılı barğa yaqın bar.
 • Aqılı yoqnıñ zevqı çoq.
 • Aqılı keskinniñ eli altındır.
 • Aqılı qısqanıñ tili uzundır.
 • Aqılıña aqıl qoş, açuvıña — sabır!
 • Aqılıña kelgen başıña kelmesin.
 • Aqılıñ olğanda etegiñni cıy!
 • Aqılı olğan añlar, aqılsız olğan diñler.
 • Aqılı olmağannıñ zevqı artıq.
 • Aqılıña yahşılıq yapmaq kelse, yarınğa qaldırma!
 • Aqıl — yarı baylıqtır.
 • Aqıl yaşta degil, baştadır.

 

(Şevket Asanovnıñ "Atalar sözleri ve aytımlar" kitabından alındı) 

(DEVAM  ETECEK)

 

 

Pin It
 • Gösterim: 577