Resim Duyğularındır, Menligindir, Hayatqa Baqışındır

 

 

1. Bizge özüñizni nasıl tanıtır ediñiz? Tülin Sezer kimdir?

Tülin Sezer 12Men Çatalcada doğğan Qırım asıllı bir aileniñ qızım. Bala resimleri analisti, ressam, şairem. Evlim, eki balanıñ anasım. Evlengen soñ yarım qalğan tahsilimni devam etip, başta Anadolu üniversiteti Halknen münasebetler bölümini bitirdim. Daha soñra İşletme bölüminden mezun oldım. İstanbul Rumeli Üniversitetinde Siyaset Bilimi ve Ekonomika bölüminde magistaturada oqudım. Daha soñra aynı üniversitette “Bala Resimleriniñ Analizi” programmasından tahsıl aldım.

Güzel sanatlarğa olğan merağımdan dolayı proyekt araştırmalarında yerli yönetimler mevzusında “Yerli Yönetimlerde Medeniyet Ve Sanat” proyektini yazdım.

Şahsiy atelyemde resim çalışmalarını yapıp, sergilerde iştirak etip, sanat faaliyetlerinen beraber ülkemizde genç ressamlarnı yetiştirilmesine de öz hissemni qoşam.

Tülin Sezer 6Özümni inkişaf ettirmek maqsadınen bu qadar işlerim arasında zaman ayıraraq İstanbul İnstitutında yazıcılıq tahsilini de aldım. Şiirge ve meraqlı mevzularda yazılarğa balalığımdan berli meraq duya edim. Menim çeşit türlü yerli ve milliy gazetalarda, dergilerde yayınlanğan yazılarım ve şiirlerim bardır. 2021 senesi neşir etilgen, qapaq resmini de özüm yapqanım “Bizim Ece Şairler Antolojisi” kitabında şiirlerim yer alğan edi. Bundan ğayrı yır sözlerini de yazam, bestelengen eserlerim de bar. Hal- hazırda "Haberekspress" ve "Maltepeekspress" gazetlerinde köşe yazarlığını devam ettirem.

Ressam İsmet Yavuzdan yağlı boya resim, teknik tahsil ve bilgi mevzusında uzun vaqıt devamında ders alğan soñ, resim sahasında ihtisas alaraq, professional ressam Tülin Sezer olaraq çevresi tarafından tanılmağa başladım. Amma çeşit ressamlardan alğan tahsilde toqtamayıp, belediyeler açqan İsmek ve Halq Tahsil müdirliginiñ açqanı çeşitli kurslarğa da qatnap, türlü sertifikat ve belgeler aldım. Bir çoq resimlerimni Türkiyeniñ çeşit illerinde, İstanbulnıñ türlü ilçelerinde ve ana vatanım olğan Qırımda da açılğan sergilerde, çalıştaylarda iştirak etip, seyircilerge taqdim ettim. Bir çoq qatılım belgelerim, taqdirlendirici yarlıqlarım bar. Çeşit türlü sotsial proyektlerinde ve çalıştaylarda ressam olaraq iştirak ettim. Bir çoq içtimaiy qurulışında yöneticilik ve başqanlıq yapam. Hal itibarı ile Qırımtatar medeniyet ve Yardımlaşma Dernegi yanındaki "Şefika Gaspralı Qadın İnisiyatifi" teşkilatınıñ Çatalca temsilcisi olam.

2. Siziñ bir çoq sahada meraqlarıñız ve qabiliyetleriñiz bar eken. Ne içün resim yapmağa meyil berdiñiz? Resimleriñiz pek özgün. Resim yapmağa meraq nasıl peyda oldı?

Balalığımdan berli resim yapmağa pek seve edim. Amma evlilik ve biri-biriniñ artından balalarım olğan soñ, ömürimni tek aileme adağanım içün icadıma çoq vaqıt ayırıp olamay edim. Resim yapmağa tekrar başladım, çeşit türlü resim kurslarına qatnadım. Bir kün resim kursu sergimizge ressam İsmet Yavuz kelgen edi ve menim resimlerimi çoq begendi. Atelyesine davet etti ve qabul etsem, maña özel ders bermege istegenini ayttı. Men de keçikmeden bardım ve beş yıl fahriy olaraq Gençlik Merkezinde usta çıraq münasebetleri ile birlikte çalıştım. Daha soñra öz atelyemni açtım. Sımarışlar almağa başlağan edim, resim kurslarında ders bere edim. Resim hobbim birden resim bağlılığı olıp qalğan edi. Böylece resim yapmaqnıñ tılsımına qapılğan edim. Dünyanı sanat vastasınen añlamağa ve añlatmağa tırışa edim. Başta güzelliklerniñ resimlerini yapa edim. Daha soñraları bozuq tertipniñ adaletini resimlernen añlatmağa tırıştım. Çünki dünyada hiç bir şey tüzgün ketmey edi soñ vaqıtlarda… "Sanat toplum içündir" anlayışı ile duyğularımnı resim ile köstermege istedim. Bodrumda açqanım "Adalet" adlı şahsiy sergim büyük meraq doğurdı. Daha soñra İstanbulda "Qadın ve küç" Dernegi ile qadınğa qarşı şiddetke hayır demek içün dev afişağa çizgenim resim ile bir farqındalıq proyektimiz oldı. Yaş kelinlerge „yoq, hayır“ demek içün İstanbul Aydın Üniversitetinde bezde çizgenim qocaman afişa şeklinde resim ile bir faaliyetim oldı. İstanbulnıñ Bağcılar bölgesinde uyuşturıcı madde tesiri altında olıp bir evlat anasınıñ canına qıydı. Bu mevzuğa daha çoq kirişmemiz kerek olğanını tüşünerek, madde bağımlılığına "yoq" demek içün kene farqındalıq yaratmaq içün çizgenim büyük afişa ile bir çalıştayda bulundum. Bu afişalar künlerce meydanlarda asılı qaldı. İnsanlar yazaraq, çizerek, imza ataraq duyğularını kösterdiler.

Tülin Sezer 4

3. Eserleriñiz nasıl doğa? Başta bir şekil kelemi, yoqsa bir de bir ğaye, biz temsil peyda olamı?

"Eñ doğru, eñ sağlam, eñ küçlü isyan sanatta olur. İsyan etmegen sanat kerçek añlamda sanat degildir." Bir resimden evel qafamda bir form oluştıram. Mevzu seçem. Fantastik soyut illüzyon diye adlandırabilirim resimlerimñi… Rüyalarımdan tesirlengenimden bahs etken edim. Daha soñra rüya tariflerim mende uyandırğan ruh halim ile, duyğularım ile resimge renk berem. Bu tamamen psihologik bir durum. İçimden kelgeni kibi tabiiy ve içsel. Resimlerniñ de bir ruhu olğanına inanam ve izleyicide bıraqqan duyğusı menim içün mühimdir. Bu arada resimlerim hiç bir zaman bitmez. Soñuna yetkizmem yani. Ta seyircilerge taqdim etilip, resim menden çıqqanğa qadar. Resimlerim teren ve simvolik… Mevzulı çalışırken bir tarzım, turuşım ve özüme has renkim bar. Bir mevzunı elge alsam, her bir resimde mevzu başqa başlıqlarnen seyircinin ögüne çıqmalı…. Seriya bütüninde aynı olmalı. Men añlamlı olğanı aqtarmağa çalışırken bir güzellik yaratmağa tırışam. Bir tarafım biraz pessimistik olsa, diger tarafım daha aydınlıq, daha pozitiv ve yapıcıdır. Bu doğrudan çalışmalarımda yansıtıla. Aşq, sevgi ile yaparım resimlerimni. Ald planğa çıqartmaq istegen duyğularımnı yansıtqan eñ quvvetli vastam renklerdir. Çalışırken zaman qavramım yoqtur ve kece-kündüz canım istegen vaqıt bazen fırça ile, bazen şpatel ile, bazen ellerim ve parmaqlarım ile resim yapam.

4. Siziñ resimleriñiz özgün bir renkler qullanğanıñıznen ayırılıp tura. Bunı nasıl añlatabilirsiñiz?

Resimlerde her renkniñ bıraqqan tesir farqlıdır insan ruhunda. Mavı, qırmızı, sarı sadece bir renk olmaqtan ğayrı farqlı añlamlarğa sahiptir. Qullanğanım bu esas renkler tabiiy renklerdir. Uyandırğan duyğularğa köre deñişiklik köstermektedir. Mavı eminlik bergen renktir. Sadaqat duyğusını ifade eter. Ancaq qullanğanım tonuna köre de zıt añlamlı bir tesir yaratabilir. Deñiz ve kökyüzü renki olğanı içün umumen alğanda sakinlik, huzur ve soñsuzlıq ile birleştirilir. Burada bermek istegenim mesaj belki mavı olma istegi. Huzur istegi. Özgür olma, soñsuz olma vs. Qırmızı coşqunı temsil eterken, bu renk küçni de temsil eter. Aşq ve aves renkidir. Heyecan berici bir renk olğan qırmızı, diqqat çekici ve hareketke keçiricidir. Heyecan hem güzeldir, hem de tehlükeli. Sarı energiya beren pozitif bir renktir. Canlılıq ve yaratıcılığımnı ifade eterken bu yerde degerlendirmeni seyirciniñ hayal kücüne bıraqtım. Bu doğrudan çalışmalarımda yansır. Aşq ile, sevgi ile yaparım resimlerimni. Ald planğa çıqartmaq istegenim duygularımnı yansıtqan eñ kuvvetli aletim renklerdir.

 

Tülin Sezer 5

Tülin Sezer 14

5. İcadıñız Qırım ile bağlı. Ne içün?

Qırım asıllı bir aileniñ qızım. Men bir Qırımtatar ressamı olaraq, Qırım halqına sistemli bir şekilde yapılğan basqılarñı milliy kimligimizniñ gizli-gizli yoq etilmege tırışqanlarını içime siñdiremeyim. Bu yaşanğanlarnıñ ışığı altında, Qırımnıñ keri qaytması yaqın olğanına inançım tam. Bunıñnen beraber ne olsa olsun, ne qadar sürse sürsün, Qırımtatarları vatanlarından asla vazgeçmeycek hem vazgeçmemeli.

6. Qırım mevzusı icadıñızda nasıl bir yer almaqta?

Sanatım ve çalışmalarım ile Qırımtatar davasına öz hissemni qoşmağa tırışam. Bu soñ Qırımtatar Medeniyeti künleri çerçivesinde yapqan sergimde (27-30 Nisan 2023) Qırımtatar medeniyetini, nişan, qına gecesi, toy kibi merasimlerni añlatırken; köç, cenk, işğal kibi fevqalâde vaqialarnıñ sotsiokültür yıqımnıñ insan psihologiyasına yansımasını ve diasporada olmaq ile olmamaq arasında "Qadın" mevzusını işledim. Maqsadım, sergimniñ keliriniñ kârını qabiliyetli, amma destekke ihtiyacı olğan Qırımdan oqumaq içün kelgen talebelerimizge bağış yapmaq edi.

7. Eñ çoq sevgen eseriñiz hangisidir? Her sanatçınıñ ayırıca qıymetli, eñ sevgen eserleri bardır. Siziñ de böyle bir eseriñiz barmı?

Ankaradaki sergide eñ çoq sevgen eserim Qırımtatar kelin qızı resmimdir. Toy merasimlerini añlatırken, köç, cenk, işğal kibi felâketli vaqialarnıñ sotsiokültür yıqımnıñ insan psihologiyasına yansımasını ve diasporada olmaq ile olmamaq arasında “Qadın” mevzusını işledim. Men yapqan resimlernen zaman ve mekân yolculığı yapma iddiasında isem, resmimdeki sırlar çezilgeninen o temel taşlarğa yetip baracağına ve kelecek nesillenriñ meni daha yahşı añlaycaqlarına inanam.

Tülin Sezer 2

8. Eserleriñizni kim içün yapasıñız?

Resim yapmaq müthiş bir duyğudur... Bazı insanlarda resim yapma arzusı küçlüdir. Özüni resim yaparaq ifade eter, yapamağanı zaman qabaat duyar. İşte, bu arzu qaynağı doğuştan kelgen qabiliyettir. Bu koba insanları içün de, künümizdeki insanları içün de keçerlidir. Ruhnı kağıtqa kopiyalamanıñ, diger yoludur resim yapmaq. Bir de bir şeyge sözlerle, yazılarla tökemegeniñ yaşanğanlarnı renklerle, çizgilerle, örneklerle añlatmaqtır. Eger içinden kelerek yapsañ, añlam qazanır. Duyğularındır, menligindir, hayatqa baqışındır... Bütün sıqıntılarını, stressini alır ve rahat ettirir... Serbestliktir. Dünyanıñ eñ güzel eylemidir. Eserlerimde öz dünyamnı fantastik üslûpnen renk boyutında renkli bir añlayışnen ifade eterken, aynı zamanda künümizniñ içtimaiy meselelerine duyarlı qalmağa tırışam. Sanatçı resim satmaq içün kollektsiya yapmaz. Balalarına, torunlarına veya yaşağan yerine muhteşem bir kollektsiya qaldırmaq içün bu zahmetli işke kirişir.

9.Siz qırımtatar qorantasından olğanıñıznı ayttıñız, ecdatlarıñız Qırımdan Türkiyege hicret etkenler. Ya siz içün Qırım nedir?

Qırım bizim öz vatanımız. Dedelerim o yerden sürgünle kelip İstanbulğa ve o yerden de Çatalcanıñ İzzettin köyüne yerleşkenler. Büyüklerimden diñlegenlerimden öğrengenim qadar, vagonlarğa toldurılıp, sürülgen Qırımtatarlarınıñ draması ise dayanılacaq kibi degil. İnsanlıq tışı davranışqa tabi tutulğan yüz biñlerce Qırımtatarlarınıñ büyük bir qısmı yollarda ölgen, qalıp olğanlar ise pek zor şartlarğa mahkûm etilgen ediler. Qırım, oğruna mucadele etilgen, esir yaşanılğan, ölüngen ve hasret çekilgen bir vatandır. Böyle bir devirde, üzeri küllengen ve yañıdan kün tertibimizge kirsetilmesi kerek olğan milliy, maneviy ve medeniy añlamdaki degerlerimizni yaşatmaq bizim vazifemizdir. Unutqan olsalar hatırlatmaq, bilmeseler öğretmek, körmeseler köstermek, yuqlasalar uyandırmaq… Sabırnen, açuvlanmadan, ıncıtmadan, küsmeden, küstürmeden, ümütsizlikke tüşmeden… Biz degerlerimizge sahip çıqmasaq, düşman bu degerlerimizni elimizden alır.

WhatsApp Image 2023 05 21 at 22.49.30

          Benim Anam (Türkçe)

         Tatar bir kadın
         Doğurdu beni,
         Cebbardı çalışkandı,
         Bastığı yeri sarsardı,
         Güldüğünde ışık
         saçardı.
         Zaman zaman
         damlalar akardı
         gözlerinden…
         Durduk yerde ağlardı.
         Kolu kanadı kırıktı,
         Annesiz büyümüştü.
         Beni nazik büyüttü,
         kıyamazdı hiç bana.
         Muhafazakar bir kadındı,
         emzirdi beni.
         Gerçek olan tek şeyin
         sevgi olduğunu öğretti.
         Birlik, dayanışma,
         paylaşma, sevgi;
         bolluk ve berekettir
         derdi.
         Köylü bir kadın
         büyüttü beni.
         Kendi dilini öğretti.
         Onunla kadınları tanıdım,
         bütün kadınları anladım,
         Bütün kadınları sevdim.
         En çok da insan olmayı,
         kardeşçe yaşamayı,
         Kısacası; barışı, sevgiyi
         öğretti.
         Nasıl mı?
         Severek...
         Sevgisini vererek...
         Sevgiyle...

 Menim Anam (Qırımtatarca)

 Bir tatar qadını
 Doğurdı meni,
 Cebbar edi, işkir edi,
 Basqan yeri titrer edi,
 Külgende yarıq
 Saçar edi.
 Zaman- zaman
 tamçılar aqar edi
 közlerinden…
 Turğan yerde ağlar edi.
 Qolu qanatı qırıq edi,
 Anasız ösken edi.
 Meni nazik büyütti,
 Qıyamaz edi hiç maña.
 Qayğırğan bir kadın edi,
 emzirdi meni.
 Kerçek olğan tek şey
 sevgi olğanını ögretti.
 Birlik, yardım,
 paylaşma, sevgi;
 bolluq ve berekettir
 der edi.
 Köylü bir qadın
 büyütti meni.
 Öz tilini ögretti.
 Onıñnen qadınlarnı tanıdım,
 bütün qadınlarnı añladım,
 Bütün qadınlarnı sevdim.
 Eñ çoq da insan olmaqnı,
 qardaşçasına yaşamaqnı,
 Kısqası; barışnı, sevgini
 ögretti.
 Nasıl mı?
 Severek...
 Sevgisini bererek...
 Sevgi ile...

Tülin Sezer 13

 

Pin It
  • Gösterim: 1526